Current: info@ffinternationalmovers.lv ... ...

Klientu datu apstrādes noteikumi

Apstrādāto datu veidi un apstrādes mērķis

Datu apstrāde mājaslapā
SIA “FF INTERNATIONAL MOVERS”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 40003536678, juridiskā adrese: Šarlotes iela 3, Rīga, LV-1001, Latvija, apstrādās savu klientu datus: vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, atstāto ziņojumu, izvēlēto pakalpojuma veidu, sākotnējo un galapunkta adresi, istabu vai darbavietu skaitu, informāciju par vēlamo pārcelšanās dienu, pārvedamo mantu apjomu m2, lai nodrošinātu saziņu ar klientu un pakalpojumu sniegšanu.

Datu apstrāde, lai nodrošinātu pārcelšanās pakalpojuma sniegšanu

Lai nodrošinātu veiksmīgu klienta pārcelšanos, FF INTERNATIONAL MOVERS var būt nepieciešami šādi klienta dati: vārds, uzvārds, klienta aizpildīta forma, mantu saraksts, deklarētā dzīvesvietas adrese, pases, vadītāja apliecības vai identifikācijas kartes dati un/vai kopija. Papildus tam FF INTERNATIONAL MOVERS var apstrādāt klienta avio biļetes informāciju un/vai kopiju, darba līguma kopiju vai darba līguma pārtraukšanas apliecinājumu, īpašuma pārdošanas apliecinājumu, jebkurus pierādījumus, kas apliecina, ka klients ir atradies ārpus ES robežām pēdējo 12 mēnešu laikā, līgumu starp brokeri un klientu, klienta dzīvesgājuma aprakstu, klienta FF INTERNATIONAL MOVERS izsniegto pilnvaru.
Ja nepieciešama klienta automašīnas transportēšana, FF INTERNATIONAL MOVERS apstrādās automašīnas reģistrācijas dokumentus, iegādes līgumu un apdrošināšanas dokumentus. Ja klients nesniegs visus nepieciešamos datus, kuri jāiesniedz muitas iestādei vai citām valsts iestādēm, lai nodrošinātu klienta un viņa mantu robežas šķērsošanu un dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, FF INTERNATIONAL MOVERS nevarēs izpildīt normatīvo aktu prasības un sniegt savus pakalpojumus klientam.
Ja klienta pārcelšanās gala mērķis ir ārpus ES/EEZ, viņa dati (vārds, uzvārds, adrese, pārvedamo mantu apjoms un gala mērķa adrese) var tikt nodoti FF INTERNATIONAL MOVERS sadarbības partneriem (aģentiem) gala mērķa valstī pakalpojuma sniegšanas īstenošanai. Pirms personas datu nodošanas ārpus ES/EEZ FF INTERNATIONAL MOVERS noslēgs līgumu ar attiecīgo aģentu, iekļaujot nepieciešamās datu aizsardzības standartklauzulas, lai nodrošinātu adekvātu klienta datu aizsardzību.

Datu nodošana trešajām personām

FF INTERNATIONAL MOVERS var nodot savu klientu datus trešajām personām – muitas brokerim un muitas iestādēm, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu tiesisku robežas šķērsošanu klientiem un klientu mantām, sadarbības partneriem – aģentiem, uz savstarpēji noslēgta līguma pamata starp aģentu un FF INTERNATIONAL MOVERS, lai īstenotu klientu pārcelšanās procesa veiksmīgu norisi ārpus Latvijas teritorijas. FF INTERNATIONAL MOVERS var nodot personas datus par saviem klientiem tiesībsargājošām iestādēm viņiem normatīvajos aktos piešķirto pienākumu izpildei, bet tikai pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas un tikai pieprasījumā norādītajā apmērā.

Datu apstrādes termiņi
Klienta personas dati, kurus FF INTERNATIONAL MOVERS apstrādā elektroniski, tiks uzglabāti 5 gadus no to iegūšanas. Klientu, kuri tiek apstrādāti papīra formātā, FF INTERNATIONAL MOVERS uzglabās 5 gadu laikā no datu iegūšanas, ja normatīvo aktu prasības nenosaka citus uzglabāšanas termiņus. Pēc uzglabāšanas termiņa beigām personas datus saturošie dokumenti tiek dzēsti no FF INTERNATIONAL MOVERS sistēmām, papīra formātā uzglabātie dokumenti tiek utilizēti, vai arhivēti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Datu aktualizēšana
Ja klienta dati ir mainījušies pakalpojuma sniegšanas laikā, klientam bez nepamatotas kavēšanās ir jāinformē FF INTERNATIONAL MOVERS, lai nodrošinātu nepieciešamo dokumentu noformēšanu, iestāžu un sadarbības partneru informēšanu ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojuma sniegšanu.
Saziņa ar FF INTERNATIONAL MOVERS par jautājumiem datu aizsardzības jomā
Lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi klients var vērsties pie FF INTERNATIONAL MOVERS, rakstot uz e-pastu: info@ffinternationalmovers.lv
Klientam ir tiesības lūgt papildināt savus datus, prasīt savu datu dzēšanu gadījumos, ja vairs nepastāv tiesisks pamats to apstrādei, vai tie sākotnēji iegūti prettiesiski, lūgt bloķēt datus, lūgt izsniegt savu datu kopiju vai pārnest savus datus pie cita apstrādātāja.
Savu tiesību aizsardzībai personas datu apstrādes jautājumos gadījumos klientam ir tiesības vērsties uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Apstiprināja valdes loceklis A.Usāns Rīgā, 2018.gada 30.maijāPirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

info@ffinternationalmovers.lv