Current: info@ffinternationalmovers.lv ... ...

IEDZĪVES, MANTU UN TRANSPORTA APDROŠINĀŠANA
PĀRVĀKŠANĀS PROCESĀ

Pārcelšanās pakalpojumi | pārvākšanās serviss | pārvešana | FF International Movers | moving to Latvia

Jūs pārvedat priekšmetus, jo tie Jums ir svarīgi un „personīgi dārgi”.

FF INTERNATIONAL MOVERS ir civiltiesiskā apdrošināšana. Papildus pieprasot FF INTERNATIONAL MOVERS speciālistam, nepieciešamības gadījumā sniegs pilnu informāciju par apdrošināšanas darbības nosacījumiem un noteikumiem.
Sadarbībā ar vienu no pieredzes bagatākiem un drošākiem Eiropas apdrošināšānas brokeriem FF INTERNATIONAL MOVERS saviem klientiem piedāvā vairāku veidu risku personīgo mantu, iedzīves un biroja resursu apdrošināšanu, nodrošinot papildus sirdsmieru visā pārvākšanās procesā.

Pārcelšanās laikā, Jūsu iedzīve ir pakļauta daudziem riskiem. Pārceļoties uz citu valsti, lai nogādātu Jūsu iedzīvi līdz durvīm var tikt iesaistīti vairaki transportēšanas veidi un līdzekļi, kas var būt saistīti ar iedzīves pārkraušanu. Tieši šeit ir iesaistīts cilvēciskais un dabas faktors, ko nevar ietekmēt, lai arī cik droši un profesionali FF INTERNATIONAL MOVERS ir veicis iepakošanu, tā jebkurā gadījumā tiek pakļauta papildus riskam.

Ar Jūsu piekrišanu un papildus vienošanos FF INTERNATIONAL MOVERS Jūsu vārdā veiks savas iedzīves apdrošināšanu uz visu pārcelšanās periodu, nosedzot visus ar transportēšanu saistītos riskus. Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no Jūs nominētās iedzīves vērtības un iekļauto apdrošināšanas risku klāsta. Lai veiktu apdrošināšanu, mums ir nepieciešama apdrošinām priekšmetu saraksts, to vērtība un izvēlētie noteikumi.

FF INTERNATIONAL MOVERS pārcelšanās koordinātors sniegs detalizētu informaciju un nepieciešamās formas. Piedāvajam īsu apdrošināšanas risku aprakstu:

STANDARTA APRDOŠINĀŠANA (Basic cover) – Ierobežotu apdrošināšanas risku polise, kuras darbība pamatojas uz pasaulē atzītas INSTITUTE CARGO NOTEIKUMIEM ICC (B). Standarta apdrošināšanas polise attiecas arī uz sūtījumiem, kuru iepakošanu nav veicis pārcelšanās uzņēmums. Šī apdrošināšana iekļauj sekojošus specifiskus, piemēram: kuģa nogrimšana, vai transporta līdzekļa bojā eja, ugunsgrēks, zādzība un sūtījuma pilnīgs zudums.

VISAPTVEROŠA APDROŠINĀŠANA (Comprehensive Cover) - Atšķirībā no standarta apdrošināšanas (Basic Cover) šī polise ir balstīta uz visu risku segšanu saskaņā ar INSTITUTE CARGO NOTEIKUMIEM ICC (A). Turklāt tā apdrošina pret papildus riskiem, piemēram: bojājumiem, bojājumiem un daļēju zudumu. Apdrošināšana iekļauj arī senlietu un trauslu priekšmetu apdrošināšanu.

SUPREME APDROŠINĀŠANA (Supreme Cover) - Šī apdrošināšanas polise piedāvā visplašāko apdrošināšanas segumu. Līdztekus visaptverošai apdrošināšanai (Comprehensive Cover), šīs apdrošināšanas priekšrocības ir papildus atlīdzība, lai segtu kompensācijas prasības un vērtības zudumu, kā arī izrietošos zaudējumus un kaitējumus, tai skaitā finansiālus zaudējumus. Zināmos apstākļos šī apdrošināšana piekļauj atlīdzību, ja ir notikusi zamapdrošināšāna (underinsurance).

Ja izvēlējāties VISAPTVEROŠO vai SUPREME apdrošināšanu, papildus varat iekļaut arī CEĻOJUMA APDROŠINĀŠANU un IEDZĪVES SATURA APDROŠINĀŠANU.

MANTU GLABĀŠANAS APDROŠINĀŠANA – līdz 120 dienām ir iekļauta arī iedzīves glabāšanas apdrošināšana, jebkurā no tranzīta vai saņēmēja valstīm. Ja ir glabāšanai ir nepieciešams ilgāks periods, ir iespēja to pagarināt nemainot iepriekšējās apdrošināšanas nosacījumus un darbību.

Vēlaties uzzināt detalizētu informāciju par mantu apdrošināšanas iespējām?

Sazinieties ar mums >>

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

info@ffinternationalmovers.lv